Στην αναθεώρηση των προβλέψεων της σχετικά με τις δαπάνες τεχνολογίας στη διεθνή αγορά, προχώρησε η IDC, όπως δημοσίευσε το portal του ΣΕΠΕ.

Η IDC αναμένει ότι οι δαπάνες για προμήθεια συστημάτων και λύσεων πληροφορικής θα αυξηθούν μόλις κατά 2,6% σε ετήσια βάση το 2009.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της εταιρείας, κατά το 2009 αναμένεται σημαντική επιβράδυνση σε παγκόσμιο επίπεδο στο ρυθμό αύξησης των δαπανών για συστήματα πληροφορικής. H προηγούμενη εκτίμηση της IDC είχε γίνει τον περασμένο Αύγουστο, σύμφωνα με την οποία, ο ρυθμός ανάπτυξης για δαπάνες πληροφορικής θα έφτανε στο 5,9%.

Ωστόσο, ο John Gantz, Chief Research Officer and Senior Vice President της IDC, υποστηρίζει ότι “η τεχνολογία έχει ήδη ενσωματωθεί σε πολλές οικονομίες και παραμένει κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη περαιτέρω κερδών, αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι δαπάνες για είδη πληροφορικής θα συνεχίσουν να αυξάνονται το 2009, απλά σε πιο αργό ρυθμό, από ότι αναμένονταν”. Οι αναλυτές της IDC σημειώνουν ότι η αύξηση δαπανών στην Ιαπωνία, στη Δυτική Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ανέλθει περίπου στο 1% κατά το 2009.

Αντίθετα, οι αναπτυσσόμενες οικονομίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής, και της Λατινικής Αμερικής θα συνεχίσουν να εμφανίζουν σημαντικές δαπάνες σε πληροφορική, αλλά σε επίπεδα χαμηλότερα από τα διψήφια ποσοστά που είχαν προβλεφθεί πριν από καιρό.