Οι παραγγελίες smartphone παγκοσμίως αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,1% το 2016, παρουσιάζοντας επιβράδυνση αναφορικά με το ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς σε σχέση με το 10,5% του 2015 και το 27,8% του 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία της IDC.

Οι παραγγελίες προβλέπεται ότι θα αγγίξουν τα 1,48 εκατ., χαμηλότερες σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη της IDC κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης επιβράδυνσης στις ώριμες αγορές και στην Κίνα. Η IDC αναμένει ότι οι μεγάλες αγορές, όπως οι Η.Π.Α., Δυτική Ευρώπη και Κϊνα, θα παρουσιάζουν μονοψήφιους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2016, ενώ η Ιαπωνία και ο Καναδάς αναμένεται να μειωθούν κατά 6,4 και 6,9% αντίστοιχα. Αναφορικά με τα λειτουργικά συστήματα, οι συσκευές με Android αναμένεται να αυξηθούν κατά 6,2%, με τις παραγγελίες αν αγγίζουν τα 1,24 δις. το 2016 και 1,57 δις. το 2020.

Το iOS της Apple αναμένεται να παρουσιάσει την πρώτη του μείωση το 2016 με τις παραγγελίες να μειώνονται από 232 εκατ. το 2015 σε 227 εκατ. το 2016. Η αναμενόμενη αυτή  ετήσια μείωση του 2% αποτελεί σημαντική αλλαγή από την ανάπτυξη των προηγούμενων ετών και σημείο καμπής για την εταιρεία. Τέλος, τα Windows Phone δεν αναμένεται να παρουσιάσουν νέα σημαντική ανάκαμψη στο άμεσο μέλλον, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη εκποίηση από την Microsoft των υπόλοιπων assets της Nokia και την ανακοίνωση ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει τα Windows Phones, εστιάζοντας, όμως, σε επιχειρησιακούς χρήστες.