Η αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που έχουν πρόσβαση στο internet επιβραδύνεται, ενώ όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του παγκόσμιου πληθυσμού είναι ακόμη offline, όπως αναφέρεται σε έκθεση της Επιτροπής Ευρυζωνικότητας των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Broadband Commission).

Η πρόσβαση στο internet στις «πλούσιες» οικονομίες πλησιάζει τα επίπεδα κορεσμού, ωστόσο το 90% των πολιτών στις 48 φτωχότερες χώρες δεν διαθέτουν καθόλου πρόσβαση στο internet. Ο ρυθμός αύξησης της πρόσβασης αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 8,1% φέτος, μειωμένος από το 8,6% το 2014. Η Επιτροπή αναφέρει στην έκθεση ότι το ορόσημο των 4 δις. χρηστών internet δεν θα ξεπεραστεί πριν από το 2020. Αυτή τη στιγμή περίπου το 57% του παγκόσμιου πληθυσμού ακόμη δεν χρησιμοποιούν το internet συχνά ή ενεργά. Βασική αιτία είναι το κόστος επέκτασης των υποδομών σε απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και η ραγδαία μείωση στην αύξηση συνδρομών κινητής τηλεφωνίας. Μέχρι το τέλος του 2015, 3,2 δις. άνθρωποι θα διαθέτουν κάποια μορφή συχνής πρόσβασης στο internet, αριθμός αυξημένος από τα 2,9 δις. το 2014.