Οι πωλήσεις smartphone παγκοσμίως θα συνεχίσουν να επιβραδύνονται και το 2016 αναμένεται να αυξηθούν μόλις κατά 7% αγγίζοντας τα 1,5 δις., μειωμένες κατά 14,4% ετησίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Gartner.

Το 2020 οι πωλήσεις προβλέπεται αν ανέλθουν στα 1,9 δις. Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της Gartner, η διείσδυση της αγοράς smartphone σήμερα ανέρχεται στο 90% στις ώριμες αγορές σε Βόρεια Αμερική, Δυτική Ευρώπη, Ιαπωνία και στις ώριμες αγοράς Ασίας/Ειρηνικού, επιβραδύνοντας έτσι την περαιτέρω ανάπτυξη. Επιπλέον, οι χρήστες στις περιοχές αυτές δεν αντικαθιστούν ή αναβαθμίζουν τις συσκευές τους τόσο συχνά όσο τα προηγούμενα χρόνια.

Οι πάροχοι επικοινωνιών έχουν σταματήσει να παρέχουν πλέον δωρεάν συσκευές κάθε δύο χρόνια, με αποτέλεσμα πιο εκτεταμένους κύκλους ζωής. Στις αναδυόμενες αγορές, ο μέσος κύκλος ζωής μίας premium συσκευής κυμαίνεται μεταξύ 2,2 και 2,5 ετών, ενώ για τις basic συσκευές ανέρχεται στα 3 έτη ή και περισσότερο. Αξίζει να σημειωθεί ότι καθώς οι ώριμες αγορές θεωρούνται πλέον κορεσμένες, η προσοχή πολλών προμηθευτών στρέφεται στην Ινδία και την Κίνα. Η Ινδία παρουσιάζει το υψηλότερο δυναμικό ανάπτυξης, ενώ οι πωλήσεις των featured phones ανήλθαν το 2015 στα 167 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 61% των συνολικών πωλήσεων τηλεφώνων στη χώρα.