Παρά την αυξανόμενη διάδοση του distributed ledger technology και τις ολοένα μεγαλύτερες επενδύσεις των εταιρειών τεχνολογίας στο blockchain, η προσέγγιση του παγκόσμιο τραπεζικού τομέα στα ψηφιακά νομίσματα και τα σχετικά συστήματα είναι στο στάδιο του πειραματισμού, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Bain.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η «επιδερμική» ενασχόληση των τραπεζών με τις νέες τεχνολογίες μπορεί να οδηγήσει σε διαφυγόντα έσοδα ύψους 150 δις δολαρίων για το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Οι τράπεζες πρέπει να δώσουν έμφαση σε θέματα επεκτασιμότητας του distributed ledger technology, θέματα privacy που αφορούν στην μεταβίβαση ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με χρηματοροές, αλλά και στις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν τα μη παραστατικά ψηφιακά νομίσματα (non fiat digital currencies). Σύμφωνα με τους ειδικούς της Bain, «τα ψηφιακά νομίσματα αποτελούν ευκαιρία και απειλή για τους τραπεζικούς οργανισμούς, ωστόσο τα ρυθμιστικά εμπόδια εμποδίζουν -μέχρι στιγμής- την περαιτέρω διάδοσή του, κάτι που δίνει στις τράπεζες κίνητρο να ακολουθήσουν το “business as usual”».