Η εντυπωσιακά μεγάλη εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή επιχειρήσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Digi-Mobile, σε συνδυασμό με την ταχύτατη εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού και σειρά δυσλειτουργιών που εμφάνισε το σύστημα υποβολής προτάσεων, αποτέλεσαν αφορμή για τον Σύνδεσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) να προβεί σε μια σειρά από επισημάνσεις-προτάσεις.

Σκοπός; Να συμβάλει στην υπέρβαση των προβλημάτων αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία των μελών του, ώστε η υλοποίησή του να είναι επιτυχής. Συγκεκριμένα, ο ΣΕΚΕΕ προτείνει την αναδιαστασιολόγηση και αναβάθμιση του συστήματος υποβολής προτάσεων και τη διενέργεια δοκιμών αντοχής, την αναπροσαρμογή του διαθέσιμου προϋπολογισμού ώστε να καλυφθεί η υπάρχουσα ζήτηση, το σχεδιασμό  αντίστοιχων στοχευμένων δράσεων σε κρίσιμους κλάδους.