Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, στο πλαίσιο των δράσεων της για προώθηση ανοιχτού περιεχομένου και γνώσης κι έχοντας υπογράψει Προγραμματική Συμφωνία Συνεργασίας με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Creative Commons, έστειλε ενημερωτικές επιστολές για τις άδειες Creative Commons (www.creativecommons.org) στους Υπουργούς Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Τουρισμού.

Σκοπός των επιστολών είναι να ενημερώσουν τους υπουργούς για τις άδειες Creative Commons οι οποίες έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό δίκαιο ήδη από το 2007, και αποτελούν τυποποιημένα νομικά εργαλεία που επιτρέπουν στο δημιουργό να επιλέξει ο ίδιος τον τρόπο με τον οποίον θα διαθέτει το πνευματικό του δημιούργημα.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ενημέρωσε επίσης τους υπουργούς για το δικτυακό τόπο www.creativecommons.gr, στον οποίο υπάρχουν διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες για τις άδειες Creative Commons, μεταφρασμένες στα ελληνικά προς διευκόλυνση των δημιουργών για την επιλογή της κατάλληλης γι’ αυτούς άδειας.