Πρόσφατη έρευνα του CIO Insight αναδεικνύει την τάση επιστροφής σε επενδύσεις που έχουν να κάνουν με τις βασικές υποδομές του IT.

Σε μια περίοδο που φαίνεται ότι όλοι μιλούν για εικονικά μηχανήματα και σύννεφα, μια έρευνα του CIO Insight δείχνει ότι οι επενδύσεις σε βασικές IT υποδομές συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η τάση αυτή αντικατοπτρίζει την αβεβαιότητα των επιχειρήσεων στο περιβάλλον οικονομικής αστάθειας και την αργή επάνοδο σε μια πορεία ανάπτυξης, η οποία δεν αφήνει περιθώρια για ενθουσιασμούς και παρορμητικά σχέδια.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η επιστροφή στα βασικά σημαίνει επενδύσεις σε υπολογιστικά συστήματα που χρειάζονται ανανέωση. Σε άλλες περιπτώσεις, οι επενδύσεις μοιράζονται σε hardware και λογισμικό, καθώς και τα δύο είναι απαραίτητα για να υποστηρίξουν έργα private clouds και virtualization.

Πώς κατανέμονται οι δαπάνες
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (50 έως 500 εργαζόμενοι) χρειάστηκε να δείξουν περισσότερη προσοχή κατά τη διάρκεια της ύφεσης, αλλά είναι και αυτές που εστιάζουν περισσότερο σε βασικές υποδομές στη φάση της ανάπτυξης. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε αυτές τις επιχειρήσεις οι κατηγορίες με τη μεγαλύτερη αύξηση δαπανών είναι οι αγορές PCs και servers.

Στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι επενδύσεις σε συστήματα δεν παρουσίασαν την ίδια πτώση που παρουσίασαν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αντιθέτως, πολλές από τις μεγάλες επιχειρήσεις συνέχισαν τις επενδύσεις κατά την περίοδο της ύφεσης και κατάφεραν να στραφούν σε υψηλότερα επίπεδα εξέλιξης του IT, όπως τα συστήματα backup και continuity. Σχεδόν το 1/3 των επιχειρήσεων που απάντησαν στην έρευνα δήλωσαν ότι αύξησαν τις επενδύσεις τους στις δύο παραπάνω κατηγορίες.

Το 2010, οι περισσότεροι IT Managers δαπάνησαν περισσότερα από όσα είχαν προϋπολογίσει σε βασικές τεχνολογίες ανάγκες, όπως η ασφάλεια και τα συστήματα email. Ισως ένας λόγος που συνέβη αυτό είναι ότι οι προϋπολογισμοί έγιναν στα τέλη του 2009, πριν ακόμα ξεκινήσει η οικονομική ανάκαμψη. Εκείνη την περίοδο, οι επιχειρήσεις έβλεπαν το μέλλον απαισιόδοξα και έτσι οι επενδύσεις σε νέες υποδομές ήταν «απαγορευμένες», ενώ οι ανάγκες σε επιπλέον επεξεργαστική ισχύ θα καλύπτονταν κυρίως με αναβαθμίσεις.

Επιπλέον, ο ενθουσιασμός που δημιούργησε η ύφεση για τεχνολογίες cloud και virtualization, λειτούργησε ως τροχοπέδη για τις επενδύσεις σε υποδομές, ενώ αντίθετα ενίσχυσε επενδύσεις σε τεχνολογίες που θα υποστήριζαν τις υφιστάμενες υποδομές στο σύγχρονο περιβάλλον. Μάλλον έτσι εξηγούνται οι υπερεπενδύσεις που έγιναν σε data centers, συστήματα κρυπτογράφησης και ταυτοποίησης και συστήματα υποστήριξης και ελέγχου.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις συχνότερα ξοδεύουν περισσότερα από όσα έχουν προϋπολογίσει σε εφαρμογές business intelligence και data mining (54%), φορητές συσκευές (45%) και εξοπλισμό ασύρματης πρόσβασης (42%). Συγκριτικά μόλις το 29% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επένδυσαν περισσότερο από όσο είχαν προϋπολογίσει σε φορητές συσκευές.

Μεγάλος κερδισμένος παραμένει η βιομηχανία των αποθηκευτικών μέσων. Οι επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευσης παρέμεινε σε ανοδική τροχιά καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης. Κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης ήταν η ανάγκη για υψηλότερα ποσοστά continuity, αλλά και οι ανάγκες αναβάθμισης που προκύπτουν από τα virtualized περιβάλλοντα.

Πού στοχεύουν οι νέοι προϋπολογισμοί
Με την προϋπόθεση ότι η παγκόσμια οικονομία θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία, οι επιχειρήσεις αναμένεται να εστιάσουν τους προϋπολογισμούς σε τρεις τομείς. Οι επενδύσεις σε private clouds αναμένεται να αυξηθούν κατά 23,5% το 2011, σε σύγκριση με ανάπτυξη 7,5% το 2010. Αυξημένοι αναμένεται να είναι οι προϋπολογισμοί και σε υπηρεσίες cloud από 19,8% το 2011 σε σύγκριση με 6,4% το 2010. Τέλος, αυξημένες θα είναι οι επενδύσεις και σε τεχνολογίες αυτοματοποίησης, σε ποσοστό 15,2% το 2011 σε σχέση με 3,3% το 2010.

Οι τεχνολογίες virtualization, αν και θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλων των επιχειρήσεων δεν αναμένεται να διεκδικήσουν μεγαλύτερο κομμάτι των προϋπολογισμών του 2011 σε σχέση με αυτούς του 2010.

Αυτή ίσως είναι μια ένδειξη ότι η αγορά του virtualization έχει φτάσει πλέον σε ένα επίπεδο ωριμότητας. Το cloud computing είχε σημαντική συνεισφορά σε επενδύσεις σχετικές με φορητούς υπολογιστές και υπολογιστές γραφείου. Κατά μέσο όρο, οι επιχειρήσεις αναμένεται να ξοδέψουν 21,3% περισσότερο σε παρόμοιο εξοπλισμό το 2011. Ανάλογα αναμένεται να αυξηθούν οι επενδύσεις σε συστήματα διαχείρισης υπολογιστών (18,1%), συστήματα διαχείρισης εφαρμογών (12,2%) και governance (11,6%).