Το παραπάνω ήταν το μήνυμα του 3ου διεθνούς Συνεδρίου Project Management Best Practices από το Center of Excellence in Project Management της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Το 3ο διεθνές Συνέδριο Project Management Best Practices πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2008, με κεντρικό θέμα τις βέλτιστες πρακτικές από σύνθετα έργα, στο Συνεδριακό Κέντρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, συγκεντρώνοντας 200 σύνεδρους από 70 εταιρείες, 8 ομιλητές από οργανισμούς του εξωτερικού και 6 ομιλητές από την ελληνική αγορά.

Εστίαση σε 5 βασικά βήματα
O Ian Dawkins, Vice President, Head of Future Programs της Airbus, ως κεντρικός ομιλητής έδωσε το μήνυμα της επιστροφής στις βασικές αξίες. Ο κολοσσός της αεροναυπηγικής, με 55.000 υπαλλήλους σε ολόκληρο το κόσμο, υπάρχει μέσα από τα έργα του, καθώς κάθε παραδοτέο αεροσκάφος είναι και ένα πολύπλοκο έργο. Με ρυθμούς παράδοσης σχεδόν 1,2 αεροσκάφη την ημέρα μέσα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον και με πληθώρα εξωτερικών συνεργατών, η Airbus αναδιοργανώνει τα συστήματα project management και εστιάζει σε πέντε βασικά βήματα: σχεδιασμός, χρονοπρογραμματισμός, ηγεσία και διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα, έλεγχος, αναφορά, αλλά και στη διαχείριση κινδύνου σε όλο το φάσμα της σχεδίασης και εκπόνησης του έργου.

Ο κ. Dawkins επεσήμανε ότι όσο σύνθετα γίνονται τα έργα τόσο περισσότερο δεν πρέπει να ξεφεύγουμε από τον χρυσό κανόνα των πέντε παραπάνω βασικών αξιών. Η προσέγγιση κάθε έργου θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή και κατανοητή από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.  Κάθε έργο πρέπει να ξεκινά από ένα δυνατό όραμα και να βασίζεται σε ένα πλάνο, το οποίο θα είναι κατανοητό και ορατό σε όλους.

Στο συνέδριο μίλησαν επίσης, οι: Martin O’ Neill, Program Director του κατασκευαστικού ομίλου μεταφορικών μέσων Bombardier Transportations, John Hermarij, Consultant, Dhirata, Πάρις Παντουβάκης, επίκουρος καθηγητής ΕΜΠ στον Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων, Γρηγόρης Ανδρουτσόπουλος, PM@Siemens Coordinator από τη Siemens, Θωμάς Γκιόλμας, Head of Corporate Development της J&P Avax, Κώστας Θεοφανίδης, Τεχνικός Διευθυντής της BP Greece, Νίκος Κουρουνάκης, σύμβουλος σε θέματα στρατηγικής διαχείρισης έργων της εταιρείας Εworx και καθηγητής στο Hellenic American University, Νικόλας Μολφέτας, Solutions Sales Professional της Microsoft Hellas, Ζωή Στεφανίδου, υπεύθυνη Key Account Management για την φαρμακευτική Novartis Hellas, Jim Halpenny, υπεύθυνος για τα έργα Τεχνολογίας του European Foundation for the Improvement of Working and Living Conditions, Michael Staunton, Executive Development and Succession Planning Director του χρηματοοικονομικού ομίλου VT Group PLC, Kory Williams, Director of Project Management στον χρηματοοικονομικό όμιλο CIBC World Markets, George Merguerian, Head of BMC EMEA operations και ο Tony Eve, υπεύθυνος συμβουλευτικών υπηρεσιών της BMC.

Τα κύρια ζητήματα του PM
Συνοψίζοντας, το συνέδριο έθεσε ως κύρια ζητήματα στην υιοθέτηση μοντέλων project management:

 • την επιστροφή στις βασικές αξίες, κρατώντας την οργάνωση και τη δομή ενός έργου όσο γίνεται πιο απλή και κατανοητή από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (project managers, team members, stakeholders, operation managers, suppliers, contractors, senior management),
 • την ενεργό συμμετοχή των project managers στη χάραξη της ,
 • στρατηγικής των έργων,
 • την ουσιαστική υποστήριξη της διοίκησης σε όλες τις φάσεις του έργου, ιδιαίτερα στο τέλος μιας φάσης, και στη δημιουργία σωστών προϋποθέσεων για την έναρξη της επόμενης,
 • τη συνεχή εκπαίδευση των project managers,
 • την υιοθέτηση ενιαίας μεθοδολογίας υποστηριζόμενης από πρότυπα ή μοντέλα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησης,
 • την αξία της Διοίκησης Χαρτοφυλακίου Έργων ως μετεξέλιξη
 • στη Διοίκηση Έργων,
 • τον καθοριστικό ρόλο της χρηματοδότησης και αποπληρωμής στην αλλαγή του τοπίου στον κατασκευαστικό τομέα,
 • την αξία των εφαρμογών Πληροφορικής που υποστηρίζουν και αναβαθμίζουν τη διαχειριστική ωριμότητα,
 • τη δυναμική και αποτελεσματική διαχείριση των απαιτήσεων του έργου και την ανάπτυξη ενός δομημένου σχεδίου εφαρμογής έργου (PEP).

Οι περισσότεροι ομιλητές ανέφεραν επίσης, και την άμεση ανάγκη της ανάδειξης και της ανάπτυξης των συμπεριφορικών και διαπροσωπικών στοιχείων του σύγχρονου project manager.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Center of Excellence in Project Management της ΕΑΕ με τη συνεργασία της Business Management Consultants, διεθνούς εταιρείας συμβούλων εξειδικευμένων στη διαχείριση έργου. Το συνέδριο αυτό αποτελεί το τρίτο που πραγματοποιείται στην Αθήνα, ενώ παρόμοια συνέδρια έχουν πραγματοποιηθεί στο Houston, στη Σιγκαπούρη και σύντομα στο Dubrovin, στο Trinidad, στη Κωνσταντινούπολη και στο Hong Kong. Το επόμενο συνέδριο στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2009.