Σε διεθνές επίπεδο, τα οικοσύστηματα τεχνολογικών startups αποτελούν κοιτίδες αλματώδους ανάπτυξης ενώ παράλληλα τα clusters πληροφορικής δρουν πολλαπλασιαστικά για την ανάπτυξη των συμμετεχόντων επιχειρήσεων.

Στο νέο τεύχος των περιοδικών ερευνών συγκυρίας για τις ΜμΕ, η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας εστιάζει στα δύο αυτά δυναμικά κομμάτια του κλάδου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπηρεσιών πληροφορικής στην Ελλάδα. Βασική διαπίστωση της ανάλυσης είναι ότι η συνεισφορά των τεχνολογικών startups και των clusters πληροφορικής είναι πολύ περιορισμένη κατά την τρέχουσα συγκυρία (της τάξης των 200 εκατ. ευρώ ετησίως σε όρους προστιθέμενης αξίας), ωστόσο χαρακτηρίζεται από μια εντυπωσιακή δυναμική η οποία εκτιμάται ότι σχεδόν θα πενταπλασιάσει τη συνεισφορά τους μέχρι το 2020 (προσεγγίζοντας τα 900 εκατ. ετησίως). Εξίσου σημαντικό είναι το συμπέρασμα ότι θεσμικά κυρίως ελλείμματα κρατούν τους δύο αυτούς πυρήνες ανάπτυξης σε χαμηλό επίπεδο στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι σε περίπτωση που το ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον προσέγγιζε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, οι τεχνολογικές startups και τα clusters πληροφορικής θα μπορούσαν να προσφέρουν στο ΑΕΠ μέχρι και 5 δις. ετησίως.