Ο ΟΤΕ ανακοινώνει ότι υπέγραψε συμφωνία με κοινοπραξία 8 Ελληνικών και 8 ξένων τραπεζών για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ανακυκλούμενης πίστωσης ύψους 900 εκατ. Ευρώ.

Το δάνειο είναι διετούς διάρκειας, με δικαίωμα επέκτασης κατά ένα έτος, και το επιτόκιο θα είναι ίσο με το επιτόκιο Euribor πλέον αρχικού περιθωρίου 500 μονάδων. Ο ΟΤΕ σκοπεύει να αντλήσει αρχικά μόνο το ποσό των 600 εκατ. Ευρώ για να αποπληρώσει το ομόλογο ύψους 1,5 δις Ευρώ το οποίο είχε συναφθεί τον Φεβρουάριο του 2008 και λήγει στις 14 Φεβρουαρίου του 2011. Το υπόλοιπο ποσό των 300 εκατ. Ευρώ θα παραμείνει διαθέσιμο για τον Όμιλο ΟΤΕ σαν πιστωτική γραμμή ασφαλείας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Μιχάλης Τσαμάζ δήλωσε: «Η σημαντική ζήτηση που εκδηλώθηκε για το κοινοπρακτικό δάνειο του ΟΤΕ, με προσφορές ποσών άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, καταδεικνύει την εμπιστοσύνη των αγορών στην ικανότητα του ΟΤΕ να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στο λειτουργικό και οικονομικό του περιβάλλον. Η απρόσκοπτη πρόσβαση του ΟΤΕ σε χρηματοδότηση από τις αγορές αφενός αποδεικνύει ότι ο Όμιλος ΟΤΕ μπορεί αυτόνομα να καλύψει τις δανειακές του ανάγκες είναι, όμως, και αναγνώριση των προοπτικών των δυναμικών ελληνικών εταιρειών».