Η Deloitte σε συνεργασία με την Agile ολοκλήρωσαν με επιτυχία την υλοποίηση του έργου SAP Financials for Banking στην Ford Financial Greece, εντός των συμφωνηθέντων χρονικών ορίων και μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού.

Η λύση SAP που επιλέχθηκε είναι προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του τραπεζικού κλαδικού λογιστικού σχεδίου και του ΚΒΣ ώστε να είναι συμβατή με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, ενώ παράλληλα έχει σχεδιαστεί με τρόπο που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη συνεργασία με τα αντίστοιχα λογιστικά συστήματα της εταιρίας στο εξωτερικό. Το προ-παραμετροποιημένο περιβάλλον του SAP Financials for Banking εξασφαλίζει για την Τράπεζα πολύ μικρό κόστος εγκατάστασης και συντήρησης, μικρό χρόνο υλοποίησης και ταυτόχρονα ένα απόλυτα σταθερό σύστημα που καλύπτει όλες τις ανάγκες πληροφόρησης μιας σύγχρονης τράπεζας σε ένα ιδιαίτερα ευμετάβλητο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Επιπρόσθετα, η λύση έχει το πλεονέκτημα της ταυτόχρονης λειτουργίας στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, ενώ έχει τη δυνατότητα να αυτοματοποιεί εργασίες που απαιτούν πολύ χρόνο για να πραγματοποιηθούν, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την παραγωγικότητα και μειώνοντας τα έξοδα.  Πέραν όλων αυτών η υλοποίηση του SAP στην Ford Financial Greece ανταποκρίθηκε με επιτυχία στα ιδιαίτερα υψηλά πρότυπα του ομίλου της Ford Credit Bank σε θέματα ασφάλειας, εσωτερικού ελέγχου και διακυβέρνησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Deloitte και η Agile έχουν σημαντική εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο, τόσο στον τομέα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, όσο και στη διαχείριση σύνθετων έργων πληροφορικής, και ειδικότερα στην υλοποίηση συστημάτων SAP.