Κατόπιν των νέων και ιδιαίτερα απαιτητικών προδιαγραφών που θέσπισε το Ιταλικό Υπουργείο Οικονομικών για τα ταμειακά συστήματα, προκειμένου αυτά να παρέχουν τη δυνατότητα ασφαλούς διασύνδεσής τους με κεντρικές πληροφορικές υποδομές με σκοπό την αποστολή σε αυτές των δεδομένων των ημερήσιων συναλλαγών, η ΜΑΤ Technology, μετά από ιδιαίτερα αυστηρούς και χρονοβόρους ελέγχους, εξασφάλισε μια από τις πέντε και μόνο εγκρίσεις που δόθηκαν σε ταμειακά συστήματα στη παρούσα φάση.

Έτσι το εξελιγμένο μοντέλο ταμειακού συστήματος  της ΜΑΤ Technology, “Edo Web” (στην Ιταλία διατίθεται ως Edo Plus), διαθέτει ήδη από το περασμένο μήνα, άδεια κυκλοφορίας με τις νέες προδιαγραφές στην ιταλική αγορά. Η ΜΑΤ σε συνεργασία με την ιταλική εταιρεία Appese srl, αποκλειστικό αντιπρόσωπό της στη Ιταλία, προχωρούν πλέον σύντομα και στη λήψη της σχετικής έγκρισης για δυο ακόμα μοντέλα, αυτό των “Elio Web” και “Cobus” (στην Ιταλία διατίθενται με τα ονόματα “Helio” και”Hydra” αντίστοιχα). Η ΜΑΤ στο σύνολο των ετήσιων πωλήσεων ταμειακών συστημάτων στην ιταλική αγορά κατέχει μερίδιο 8%,  το οποίο και βαίνει συνεχώς αυξανόμενο  τα τρία τελευταία χρόνια. Στην Ελλάδα τα συγκεκριμένα μοντέλα διατίθενται και υποστηρίζονται πανελλαδικά από την εταιρεία RBS- Retail Business Services.