Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της ευρωπαϊκής πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών υποβλήθηκαν πάνω από 24.000 καταγγελίες καταναλωτών.

Πάνω από το ένα τρίτο των καταγγελιών σχετιζόταν με διασυνοριακές αγορές εντός της ΕΕ. Οι περισσότερες καταγγελίες αφορούσαν είδη ένδυσης και υπόδησης, αεροπορικά εισιτήρια και προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών.
Το επόμενο βήμα για την Επιτροπή είναι να καταρτίσει μια πρώτη λεπτομερή έκθεση σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας προς το τέλος του 2017.

Επιπλέον, η Επιτροπή προγραμματίζει περαιτέρω δραστηριότητες εντός του 2017 με στόχο τη συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού εμπόρων, καθώς και την ευρύτερη προώθηση της πλατφόρμας στους καταναλωτές. Επίσης, η Επιτροπή θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο την ευχρηστία της πλατφόρμας και θα ελέγξει κατά πόσον οι έμποροι συμμορφώνονται με την υποχρέωσή τους να συμπεριλαμβάνουν ηλεκτρονικό σύνδεσμο προς την πλατφόρμα στον δικτυακό τους τόπο.