Η φροντίδα ενός ασθενή ή ατόμου μεγάλης ηλικίας στο σπίτι έχει πέρα του ψυχικού και σημαντικό οικονομικό βάρος. Τεχνολογικά συστήματα, όπως το e-WALL στοχεύουν στην παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών με χαμηλότερο κόστος.

Σχεδόν 100 ερευνητές από 13 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα με το ινστιτούτο Athens Information Technology συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα eWALL, το οποίο σκοπεύει να βελτιώσει την κατ’ οίκον φροντίδα ασθενών μεγάλης ηλικίας που χρειάζεται να ζουν μόνοι τους στο σπίτι.

Το έργο θα απορροφήσει 8 εκατομμύρια ευρώ σε μια περίοδο 3 ετών, προκειμένου να δημιουργήσει δύο εξαρτώμενα υποσυστήματα. Το eWALL Sensing Enviroment είναι το σύστημα που λειτουργεί στο φυσικό χώρο και αλληλεπιδρά με τον ασθενή. Η αλληλεπίδραση γίνεται με τη βοήθεια αισθητήρων, οι οποίοι συλλέγουν περιβαλλοντικά και βιομετρικά δεδομένα και με συστήματα ήχου/εικόνας που προσωποποιούν την επικοινωνία με τον ασθενή.

Το δεύτερο υποσύστημα βρίσκεται στο cloud και αναλαμβάνει την αποθήκευση και ανάλυση των δεδομένων, καθώς επίσης και την επικοινωνία με το δημόσιο ή ιδιωτικό κέντρο υγείας που φροντίζει τον ασθενή.

Το eWALL ολοκληρώνεται στο τέλος Οκτωβρίου και αυτήν την περίοδο “τρέχει” πιλοτικά σε πραγματικούς χρήστες. Αυστρία, Δανία, Ιταλία και Ολλανδία είναι οι χώρες που έχουν γίνει εγκαταστάσεις σε οικίες περίπου 80 χρηστών, αλλά σε αυτήν τη φάση δεν υπάρχει ακόμα επαρκής συλλογή δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Αυτό όμως δεν αποτελεί εμπόδιο για τους συντελεστές του έργου να αναζητούν ήδη λύσεις για εμπορική αξιοποίηση. Το δεύτερο υποσύστημα βρίσκεται στο cloud και αναλαμβάνει την αποθήκευση και ανάλυση των δεδομένων, καθώς επίσης και την επικοινωνία με το δημόσιο ή ιδιωτικό κέντρο υγείας που φροντίζει τον ασθενή.

Το eWALL ολοκληρώνεται στο τέλος Οκτωβρίου και αυτήν την περίοδο “τρέχει” πιλοτικά σε πραγματικούς χρήστες. Αυστρία, Δανία, Ιταλία και Ολλανδία είναι οι χώρες που έχουν γίνει εγκαταστάσεις σε οικίες περίπου 80 χρηστών, αλλά σε αυτήν τη φάση δεν υπάρχει ακόμα επαρκής συλλογή δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Το eWALL ολοκληρώνεται στο τέλος Οκτωβρίου και αυτήν την περίοδο “τρέχει” πιλοτικά σε πραγματικούς χρήστες. Αυστρία, Δανία, Ιταλία και Ολλανδία είναι οι χώρες που έχουν γίνει εγκαταστάσεις

Ο Δρ. Αριστόδημος Πνευματικάκης μας πληροφορεί ότι έχουν γίνει τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία εταιρείας, στην οποία συμμετέχουν αρκετοί από τους εταίρους της φάσης ανάπτυξης. Στόχος είναι να βρεθούν χρηματοδότες που θα αποσβέσουν ένα μεγάλο ποσοστό του κόστους της οικιακής εγκατάστασης.

Στοιχεία έργου
site: http://ewallproject.eu/
Τiτλος έργου: eWALL
Περιοχή: FP7 – Independent Living
Διάρκεια: 3 έτη (Νοέμβριος 2013 – Οκτώβριος 2016)
Προϋπολογισμoς: 8 εκατομμύρια ευρώ
Ελληνική συμμετοχή: Αthens Information Technology