Ο κλάδος της Πληροφορικής χαρακτηρίζεται από την αμεσότητα των αλλαγών, την αφομοίωση νέων τεχνολογιών, αλλά και την εγκυρότητα της πληροφορίας.

Σε αυτήν την όλο και αυξανόμενη ανάγκη για μεγαλύτερη και ασφαλή πληροφόρηση οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε αφορούν την ασφάλεια (τόσο σε επίπεδο δεδομένων όσο και σε επίπεδο δικτύων), τη διαχείριση της πληροφορίας και του όγκου της και φυσικά της αποδοχής των αλλαγών που οι τεχνολογικές ανακαλύψεις φέρνουν καθημερινά στα χέρια μας. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι κομμάτι μας, “όπλα στη φαρέτρα μας” για την αντιμετώπιση αυτού του ρευστού περιβάλλοντος και όχι τροχοπέδη.

Του Θοδωρή Αντωνόπουλου, ICT Manager της Mεϊδάνης

IT Projects με επίκεντρο τις επιχειρηματικές ανάγκες
Ο χρόνος που πέρασε ήταν μία αρκετά δημιουργική χρονιά που σημαδεύτηκε από την πλήρη μετάβαση της υποδομής όλων των servers μας στο σύννεφο. Λόγω των αναγκών του business profile μας, δεν υπάρχουν περιθώρια downtime, για το λόγο αυτό έγινε ένας σχεδιασμός με full redundancy όσον αφορά τη διασύνδεση και μετάπτωση σε Disaster Recovery Site.

Είμαστε μία αμιγώς ελληνική εταιρεία και στηριζόμαστε σε ελληνικούς παρόχους – ως εκ τούτου επιλέξαμε τη Lancom ως cloud service provider. Έχοντας ήδη υλοποιημένα αντίστοιχα case studies στο portfolio της, ήταν σε θέση να καλύψει τις υψηλές απαιτήσεις μας, καθώς διαθέτουν Data Centers σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ικανοποιώντας  τις προδιαγραφές απόστασης που απαιτούνται για το DRS.

Έχουμε πλέον κλείσει ένα χρόνο στη νέα cloud υποδομή και χωρίς το άγχος για υψηλή διαθεσιμότητα ή επάρκεια υποδομών και τηλεπικοινωνιών, η εταιρεία μας προχώρησε ένα βήμα παρακάτω και ανέπτυξε νέες καινοτομίες στο χώρο της – όπως, για παράδειγμα, την εφαρμογή προγράμματος πιστότητας loyalty, με την εφαρμογή τησ στη χονδρική, την virtual club card ηλεκτρολόγου, καθώς και την ενσωμάτωση του συστήματος ποντοδοσίας από τους συστημένους πελάτες (referrals). Η επιτυχία της μετάβασης σε cloud υποδομή, ήταν η εξασφάλιση ότι και το 2017 θα είναι μια δημιουργική χρονιά για το IT τμήμα μας. Για τη χρονιά που διανύουμε ήδη, έχουμε την αναδιάρθρωση και επανασχεδιασμό του εταιρικού e-shop, στηριζόμενοι για μία ακόμα φορά σε πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα, την ανανέωσή του τόσο σε επίπεδο πλήθους ειδών και πληροφόρησης αλλά και υπηρεσιών.

Θα συνεχίσουμε με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην πώληση στο κατάστημα με την πλήρη ενσωμάτωσή τόσο του γραμμωτού κωδικού (barcode 1D /2D), αλλά και τη χρήση PDAs και tablets. Με την όλη και αυξανόμενη χρήση των κινητών αλλά και των handheld devices είμαστε πεπεισμένοι πως τα παραπάνω θα ενσωματωθούν στην εταιρική κουλτούρα γρήγορα, εύκολα  αλλά και σε συνδυασμό με την νέα ιντερνετική πλατφόρμα θα δώσουμε νέα πληροφόρηση στον συνεργάτη ,ξεπερνώντας τα στερεότυπα “όρια” πωλήσεων σε κανάλια του b2b & b2c και περνώντας στο h2h human to human, αξιοποιώντας όλα τα πλεονεκτήματά του. Επιπρόσθετα με την εφαρμογή νέου business  analytics και δημιουργώντας νέα metrics η εταιρική πληροφόρηση θα δώσει στοχευμένες επενδυτικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη της εταιρείας.

Επενδύοντας στο μέλλον
Κλείνοντας, θέλω να  τονίσω ότι τεχνολογίες όπως το  Ιnternet of Τhings (IoT), η ρομποτική και η αυτοματοποίηση βασισμένη σε τεχνολογικά μέσα, (machine learning,machine to machine, Artificial Intelligence) έχουν εξασφαλίσει τη μετάβαση στην 4η γενιά, γνωστή ως 4η βιομηχανική επανάσταση. Αυτές οι τεχνολογίες σε συνάρτηση με τα  Βig Data και Analytics, τη ραγδαία ανάπτυξη των apps , mobile και μη , αλλά και τον καταιγισμό των αναγκών για mobile services καθορίζουν το πλαίσιο της νέας αυτής επανάστασης. Και όλα αυτά μπορούν με “ένα κλικ ” να τρέξουν από το “σύννεφο”.