Βασικά στοιχεία του νέου ρόλου που έχει ο CIO είναι η πιο business προσέγγιση της διαχείρισης της λειτουργίας της τεχνολογίας, καθώς επίσης και η οργάνωση της Διεύθυνσης της Πληροφορικής σαν μια επιχείρηση μέσα στην επιχείρηση, προσανατολισμένη στο να παρέχει υπηρεσίες στους ενδοεπιχειρησιακούς συνεταίρους της.

Σε αυτά τα δύο στοιχεία έρχονται να βοηθήσουν οι αυξημένες πλέον ικανότητες των σύγχρονων CIO που περιλαμβάνουν, εκτός από τα τεχνικά προσόντα, ένα υπόβαθρο στην κατανόηση επιχειρησιακών προγραμματισμών, οικονομικών και marketing λειτουργιών. Αποτέλεσμα των αυξημένων αυτών ικανοτήτων είναι η καλύτερη και αποδοτικότερη συνεργασία τους με τα υπόλοιπα στελέχη της επιχείρησης, μια συνεργασία που σίγουρα έχει περάσει από πολλές δυσκολίες και δοκιμασίες όλα αυτά τα χρόνια.

Οι σύγχρονοι προβληματισμοί και η δημιουργία επιχειρησιακής αξίας
Μέσα από μια 17χρονη πορεία στα τμήματα Πληροφορικής εταιρειών με διαφορετικό αντικείμενο δραστηριότητας -όπως Telecommunications, Food and Beverages, Retail- έχω παρακολουθήσει τον τίτλο του Διευθυντή Πληροφορικής να μετεξελίσσεται από EDP Manager σε IT Director και, τέλος, σε CIO -τίτλους που έχουν να κάνουν με την κουλτούρα της Πληροφορικής στην εξέλιξη όλων αυτών των χρόνων.

Στη δύσκολη οικονομικά εποχή που δραστηριοποιούνται σήμερα οι εταιρείες, οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες τόσο των εταιρειών όσο και των CIOs δεν μπορούν παρά να είναι κοινές. Βασικός τέτοιος προβληματισμός, και στόχος συνάμα, είναι ο τρόπος δημιουργίας επιχειρηματικής αξίας. Η ενοποίηση όλων των ενδοεπιχειρησιακών λειτουργιών με τρόπο τέτοιο που θα τους οδηγήσει στη βελτίωση της αποδοτικότητας των ροών εργασίας και τη διασφάλιση της ποιότητας σε όλα τα στάδια, προσφέροντας στους πελάτες ταχύτητα, ακρίβεια και ποιότητα. Μεταξύ αυτών των εταιρειών, δεν θα μπορούσαν να λείπουν και εκείνες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μόδας.

Ο δικός μας όμιλος εταιρειών, η Διγαλάκης Α.Β. ΑΕΕ, δραστηριοποιείται στο εμπόριο δερμάτινων ειδών πολυτελείας, με brands όπως η «Longchamp» και η «Loewe», σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία.

Η Πληροφορική διαμορφώνει τις τάσεις
Η απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων μιας επιχείρησης είναι κάτι που ήδη θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο και εξασφαλισμένο, μη αποτελώντας πια μοναδικό στόχο/επίτευγμα της Πληροφορικής.

Ο ρόλος της Πληροφορικής στη σύγχρονη επιχείρηση έχει εξελιχθεί από ένα συστατικό του back-office σε έναν πυρήνα διαφορετικών λειτουργιών που μπορούν πραγματικά να βελτιώσουν τις επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Οι διοικήσεις των εταιρειών πρέπει να παίρνουν γρήγορες και σωστές αποφάσεις αντιμετωπίζοντας τα καθημερινά θέματα που τους απασχολούν στρατηγικά και όχι απομονωμένα. Σε αυτό έρχεται να συμβάλει η Πληροφορική, παίζοντας κεντρικό ρόλο σε διάφορους τομείς όπως, για παράδειγμα, η διαχείριση και επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων με γρήγορη παροχή πληθώρας στατιστικών και αναλύσεων προς τα στελέχη της επιχείρησης και η καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πελατών (συμπεριλαμβανομένου του customer loyalty).

Επίσης, η βελτιστοποίηση του χρόνο παράδοσης των προϊόντων στις αγορές, συνθήκη που διευκολύνει τις εταιρείες να εκμεταλλευτούν τις τάσεις μόδας για να πουλήσουν το μεγαλύτερο μέρος του καταλόγου τους, προτού να εξασθενίσει αυτή η τάση. Τέλος, η βελτιστοποίηση της οικονομίας κλίμακας που επιτρέπει στις εταιρείες την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δαπανών.

Οσον αφορά το μέλλον, το virtualization αποτελεί πια μια ώριμη τεχνολογία στην οποία πολλές εταιρείες έχουν επενδύσει με πολλαπλά οφέλη, όπως οικονομικά (λόγω της μείωσης σε φυσικά συστήματα, άρα και μικρότερο κόστος απόκτησης, με μικρότερες ανάγκες διαχείρισης, μείωση κατανάλωσης ενέργειας και ανάγκη ψύξης) αλλά και μεγαλύτερη ευελιξία, ασφάλεια και επίτευξη υψηλής διαθεσιμότητας.

Ο επόμενος μεγάλος προβληματισμός απέναντι στο οποίο θα κληθεί να τοποθετηθεί πάρα πολύ σύντομα ο σύγχρονος CIO, είναι η υλοποίηση ενός Internal ή External Cloud Computing για τις λειτουργίες της επιχείρησής του.