Οι εταιρείες 1) PanSystems, 2) Cosmos, 3) Άνκο, 4) Έπαφος, 5) MDI, 6) Hipac και 7) Data Concept κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές σε διαγωνισμό για λογαριασμό του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, ο οποίος αφορά την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.

Ειδικότερα, ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια 120 υπολογιστών, 30 εκτυπωτών και ενός firewall. Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στα 120.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.