Οι εταιρείες 1) Algosystems, 2) Cosmos Business Systems, 3) Hipac, 4) Mac Tel, 5) Optis, 6) Pansystems και 7) Technicomer κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό για την προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Πιο αναλυτικά ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια τριών servers για mail servers και δικτυακού εξοπλισμού. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 185.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.