Οι ενώσεις εταιρειών 1) Globo Technologies - Γαία Ιάπετος - Cosmos Business Systems, 2) Byte - Geoanalysis - Εθνικό Αστεροσκοπείο, 3) Impetus - D Micro - Top Vision, 4) Ατέσε - Epsilon International και οι εταιρείες 1) Ινφοδήμ, 2) Infomar και 3) Telenavis κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό G.I.S. του νομού Μαγνησίας.

Ειδικότερα, το θέμα του διαγωνισμού είναι ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο “Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης νομού Μαγνησίας”. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 533.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.