Οι ενώσεις εταιρειών 1) Telenavis - Velti, 2) Epsilon - Ατεσε, 3) Data Concept - Space Hellas, 4) Ινφοδήμ - Μακεδονική, 5) Geomatics - Talent 6) Satways - Pylones και η εταιρεία Onyx κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές σε διαγωνισμό για λογαριασμό της Νομαρχίας Αχαΐας με τίτλο "Καινοτόμο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων για τη Ν.Α. Αχαΐας".

Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά τη διαχείριση των γεωγραφικών δεδομένων του Νομού και τη δημιουργία του αναγκαίου ψηφιακού υποβάθρου για την εφαρμογή των σχεδίων αποκατάστασης και διαχείρισης, την εξυπηρέτηση πολύπλοκων διαδικασιών Διαχείρισης και Συντονισμού που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Νομαρχίας και τη σχεδίαση και άρτια εκτέλεση μέτρων μετρίασης, αποκατάστασης και πρόληψης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.182.078 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.