Οι εταιρείες 1) Anco, 2) Byte, 3) Cosmos Business Systems, 4) HiPac, 5) PanSystems, 6) PC Systems και 7) Space Hellas κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

Ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών και σαρωτών για τις ανάγκες της Νομαρχίας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 200.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.