Οι εταιρείες 1) Γνώμων, 2) DiMicro, 3) Globo Technologies, 4) Neuropublic, 5) Quality & Reliability, 6) Unisystems και η ένωση εταιρειών 1) Cosmos Business Systems - SDC κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές σε διαγωνισμό για λογαριασμό της Βουλής των Ελλήνων.

Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι “Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης στην Υ.Ε.Ε.Π. (Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων)”. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 404.600 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.