Η Google λανσάρει νέα εργαλεία στο πλαίσιο της προσπάθειάς την να κάνει τα προϊόντα της πιο ελκυστικά στις επιχειρήσεις και κυρίως τους μεγάλους οργανισμούς.

Η εταιρεία παρουσίασε ένα νέο επιχειρησιακό εργαλείο για εταιρείες που θέλουν να εξασφαλίζουν ότι τα ευαίσθητα δεδομένα τους δεν διαμοιράζονται μέσω email. Το Gmail for Work έχει, πλέον, δυνατότητες Data Loss Prevention (DLP) που επιτρέπουν στους administrators να θέτουν όρια και πολιτικές αναφορικά με το ποιες πληροφορίες οι χρήστες μπορούν να στέλνουν μέσω Gmail. Στόχος είναι να προστατευθούν τα εμπιστευτικά αρχεία της εταιρείας και να εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες δεν «διαρρέουν» τα δεδομένα αυτά, ακόμη και κατά λάθος. Οι πολιτικές αυτές μπορούν ακόμη να χρησιμοποιηθούν και για την απομόνωση μηνυμάτων μέχρι ο administrator να μπορεί να τα εξετάσει ή να τα τροποποιήσει για να θυμίσει στους χρήστες να μην αποστέλλουν εμπιστευτικές πληροφορίες εκτός της εταιρείας.