Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, από την 1η Μαρτίου 2013 καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων αρμοδιότητας Σ.ΕΠ.Ε. και Ο.Α.Ε.Δ. στο Πρωτοποριακό Πληροφοριακό Σύστημα με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», από εργοδότες που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Με τη χρήση του ανωτέρω Πληροφοριακού Συστήματος, αφενός απαλλάσσονται οι εργοδότες από γραφειοκρατικές διαδικασίες και αγκυλώσεις που επί σειρά ετών αποτελούν τροχοπέδη για την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη, αφετέρου το νέο σύστημα συμβάλλει ουσιαστικά στη μάχη κατά της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής.

Με το νέο ηλεκτρονικό αυτό σύστημα, οι αρμόδιοι φορείς της πολιτείας, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης έχει πλέον σε ζωντανό χρόνο και σε συνεχή βάση, ακριβή πληροφόρηση και λεπτομερή στοιχεία για τις ροές απασχόλησης, την κατηγοριοποίηση των προσλήψεων/απολύσεων ανά τύπο σύμβασης, μέγεθος επιχείρησης, περιφέρεια, την κλαδική εξειδίκευση των νέων προσλήψεων/απολύσεων, τις μετατροπές των συμβάσεων πλήρους ωραρίου σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, την εξέλιξη των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την απορροφητικότητα των προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών του ΟΑΕΔ, κ.λπ.