Η ένωση των εταιρειών Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και ICAP Group ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Αντικείμενο του έργου είναι ο εξοπλισμός πληροφορικής (δημιουργία και πιλοτική λειτουργία του εθνικού παρατηρητηρίου εμπορίου) για το φορέα Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Το τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στο 1.440.330 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.