Η ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και η αποτελεσματική προστασία των επιχειρησιακών δεδομένων είναι παράγοντας ανάπτυξης για τον κλάδο Πληροφορικής.

Ολα τα προηγούμενα χρόνια, μεγάλο μέρος των επενδύσεων στη χώρα γενικότερα αλλά και ειδικότερα στον κλάδο Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών αφορούσαν υποδομές. Σήμερα, η επιχείρηση, όσο μικρή ή μεγάλη και αν είναι, αναζητεί στην ταχύτατη μετατροπή της πληροφορίας σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την επιβίωση ή την ανάπτυξη της. Σήμερα, τα συστήματα ΙΤ εξορισμού είναι διασυνδεδεμένα και μάλιστα είναι «365Χ24 always on». Τα συστήματα ΙΤ διαχειρίζονται και διακινούν τεράστιους όγκους πληροφορίας που για κάποιους είναι παντελώς «άχρηστη», ενώ για κάποιους άλλους μπορεί να είναι «χρυσός».

Στις μέρες μας, μια απειλή μπορεί να καταστρέψει σε ώρες μια επιχείρηση και οι απειλές-καταστροφές μπορεί να προκληθούν από παντού, είτε μέσα από την επιχείρηση είτε έξω από την περίμετρό της.

Ευκαιρίες και προκλήσεις στον κλάδο της ασφάλειας
Οι κλάδοι της προστασίας και ασφάλειας υποδομών και συστημάτων Πληροφορικής είναι οι μοναδικοί που με βάση αναφορές αναλυτών παρουσιάζουν αναπτυξιακή πορεία και ειδικότερα για την Ελλάδα παρουσιάζουν διψήφιους δείκτες ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με μελέτη της IDC, η πρόβλεψη για την Ελλάδα είναι να έχει ρυθμό ανάπτυξης στο Λογισμικό ασφάλειας 13,8% από χρόνο σε χρόνο μέχρι το 2011 με τον μέσο όρο για την Ευρώπη να είναι στο 11,4%, ενώ προβλέπει για το Λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων ρυθμό ανάπτυξης 9,5% από χρόνο σε χρόνο μέχρι το 2011, με μέσο όρο για την Ευρώπη 10,9%.

Τα παραπάνω στοιχεία και μόνο είναι αρκετά για να στηρίξουν και να τεκμηριώσουν ότι υπάρχει μια σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης για όσους βέβαια θα μπορέσουν έγκαιρα να κατανοήσουν και να εργαστούν για αυτή.

Τα εμπόδια σε αυτή την κατεύθυνση είναι πολλά και έχουν να κάνουν με την ευρύτερη αντίληψη που έχουμε για το λογισμικό σε σχέση με το υλικό στην ελληνική αγορά και τη δυσκολία που έχουμε να πληρώσουμε για κάτι που δεν είναι τόσο χειροπιαστό.

Επίσης έχουμε να υπολογίσουμε μια σημαντική παράμετρο που είναι το υψηλό ποσοστό πειρατείας στο λογισμικό στην Ελλάδα (το υψηλότερο στην Ευρώπη) που σύμφωνα με μελέτες κυμαίνεται γύρω στο 60% και ανεβάζει τις απώλειες εσόδων του κλάδου περίπου στα 200Μ $ ανά έτος, ποσό που ίσως στους συγκεκριμένους κλάδους οδηγούσε και σε διπλασιασμό του μεγέθους της αγοράς.

Οι επιχειρήσεις Πληροφορικής όλα τα προηγούμενα χρόνια, ούσες και οι περισσότερες από αυτές στη βάση τους μικρομεσαίες, εστίασαν μοιραία στα δημοφιλή αντικείμενα που ήταν κυρίως Η/Υ, servers, δίκτυα και λογισμικό εμπορικών και οικονομικών εφαρμογών, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες να εκσυγχρονίσουν τα προϊόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους και με αυτό τον τρόπο να αποτελέσουν παράγοντα ανάπτυξης για τους πελάτες τους.

Τέλος, οι επιχειρήσεις Πληροφορικής που δίνουν έμφαση στο Λογισμικό ασφάλειας και προστασίας δεδομένων είναι λίγες και βέβαια δεν επαρκούν για να καλύψουν με άρτιο τρόπο τις ανάγκες των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (περίπου 800.000 επιχειρήσεις με έως 10 άτομα προσωπικό).

Το ΕΣΠΑ και οι χρηματοδοτήσεις που θα υπάρξουν στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια θα ενισχύσουν περαιτέρω την περιφερειακή ανάπτυξη, θα δημιουργήσουν ευκαιρίες και θα δώσου την δυνατότητα σε ελληνικές επιχειρήσεις «μακριά από τα κέντρα» να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά με όμοιές τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Απαίτηση στρατηγικών συνεργιών
Η παράμετρος του χρόνου σε περιπτώσεις απειλών ή καταστροφών είναι κρίσιμη και καθοριστική, είτε αναφερόμαστε σε χρόνο αντίδρασης, είτε σε χρόνο επαναφοράς, είτε σε χρόνο ανάνηψης, είτε σε χρόνο αντιμετώπισης μιας απειλής ή μιας κρίσης.

Οι διαδικασίες και πολιτικές διαχείρισης ασφάλειας και προστασίας των υποδομών Πληροφορικής δεν αρχίζουν και τελειώνουν με την προμήθεια και θέση σε λειτουργία ενός συστήματος η ενός λογισμικού. Είναι κάτι πολύ πιο ευρύ και σφαιρικό. Πρέπει να αφορούν το σύνολο της επιχείρησης και να είναι μια διαρκής μέριμνα της διοίκησης.

Οι απαιτήσεις των ΜΜΕ από τους συνεργάτες τους που τους υποστηρίζουν σε θέματα Πληροφορικής θα είναι όλο και πιο πολύ στην κατεύθυνση της ενεργής συμμετοχής στην ανάπτυξη και στην ευρύτατη υποστήριξη και προστασία τους.

Οι επιχειρήσεις Πληροφορικής καλούνται να επενδύσουν στην κατεύθυνση αυτή και να μετασχηματίσουν το ρόλο τους από «προμηθευτή» εξοπλισμού σε παρόχους υπηρεσιών λειτουργίας και ανάπτυξης των πελατών τους, δημιουργώντας για τους εαυτούς και τους πελάτες τους μια σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης και εξόδου από την κρίση.

Ο Θανάσης Παπαδόπουλος είναι Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ITWay.