Σύµφωνα µε µελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας, η αυξητική πορεία των εσόδων ΦΠΑ από το τέλος του 2015 βρίσκεται σε αντίθεση µε την ετήσια συρρίκνωση της φορολογικής βάσης και υποδηλώνει τη θετική επίδραση παραγόντων, όπως είναι η αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Όπως διαπιστώνει η µελέτη, η επιβολή περιορισµών στην ανάληψη µετρητών τον Ιούλιο του 2015, συνοδεύθηκε από ραγδαία αύξηση στη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. Το 2ο εξάµηνο του 2015 το µερίδιο της ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης, που πραγµατοποιήθηκε µέσω “πλαστικού χρήµατος”, διπλασιάστηκε σε σχέση µε το αντίστοιχο εξάµηνο του 2014 και ανήλθε σε 9,4%, την υψηλότερη τιµή που είχε καταγραφεί ιστορικά.

Η αυξανόµενη χρήση πλαστικού χρήµατος συνεχίστηκε και το 2016 και ανήλθε κατά το 1ο εξάµηνο στο 11,1% της ιδιωτικής κατανάλωσης. Η µελέτη, µε βάση την εµπειρική διερεύνηση της σχέσης πλαστικού χρήµατος και εσόδων ΦΠΑ, διαπιστώνει ότι µια αύξηση στο µερίδιο της ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης, που πραγµατοποιείται µέσω πλαστικού χρήµατος, κατά 1 ποσοστιαία µονάδα, οδηγεί σε αύξηση των εσόδων ΦΠΑ κατά περίπου 1% το πρώτο έτος. Μακροπρόθεσµα, αυτό το ποσοστό µπορεί να ανέλθει έως και 6%. Επιπλέον, εκτιµάται µακροπρόθεσµη βελτίωση της εισπραξιµότητας κατά περίπου 0,4% – 1,7%.