Την αναζωογόνηση του κύκλου εργασιών των προμηθευτών καταγραφικών συστημάτων αναμένεται να επιφέρει, ο νόμος που πρόκειται να ψηφιστεί σχετικά με τη λειτουργία των εισπρακτικών εταιρειών.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κλάδο θα είναι υποχρεωμένες να έχουν εγκατεστημένα συστήματα καταγραφής της συνομιλίας με το οφειλέτη και τα ηχητικά αρχεία που προκύπτουν θα είναι διαθέσιμα για έλεγχο από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η απόφαση αυτή αγγίζει τόσο τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται ως πάροχοι υπηρεσιών, όσο και τις τράπεζες που διαθέτουν εσωτερικά τμήματα είσπραξης οφειλών.

Προσωρινά, δεν έχουν καθοριστεί οι παράμετροι της καταγραφής, οι οποίες θα προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά των συστημάτων, αλλά και τους αποθηκευτικούς χώρους που απαιτούνται για τη φύλαξη των αρχείων.