Σε 4 από τα 7 εγκεκριμένα έργα έρευνας και ανάπτυξης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο συμμετέχει η Ελλάδα, αντλώντας συνολικά 3,36 εκατομμύρια ευρώ κοινοτικής συγχρηματοδότησης, όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης με τίτλο: “AIOTI Open Day: Χρηματοδότηση & καινοτομία μέσω του Internet of Things (ΙοΤ) στην Ελλάδα” που διοργάνωσαν πρόσφατα το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και το Alliance for the Internet of Things Innovation, AIOTI).

Συγκεκριμένα, ελληνική συμμετοχή υπάρχει στα έργα BIG IoT, Agile, SymbIoTe και Vicinity, στα οποία και λαμβάνουν μέρος το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), οι GNOMON Informatics SA, Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη, Econais A.E., Bioassist A.E., Intracom Telecom Solutions και Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ). Επίσης, έγινε εκτενής αναφορά στις ανοικτές προκηρύξεις για πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας IoT στα πλαίσια του Ορίζοντα 2020, τα οποία και αφορούν τις περιοχές του Smart living environments for ageing well, Smart Farming and Food Security, Wearables for smart ecosystems, Reference zones in EU cities και Autonomous vehicles in a connected environment.