Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει σήμερα μια νέα σύμπραξη δημόσιου - ιδιωτικού τομέα για την κυβερνοασφάλεια, η οποία αναμένεται να προσελκύσει επενδύσεις ύψους 1,8 δις. ευρώ έως το 2020.

Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει τη δρομολόγηση της πρώτης ευρωπαϊκής σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και στόχος είναι η ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας στα αρχικά στάδια της διαδικασίας έρευνας και καινοτομίας και η εξεύρεση λύσεων για θέματα κυβερνοασφάλειας σε διάφορους τομείς, όπως η ενέργεια, η υγεία, οι μεταφορές και ο χρηματοπιστωτικός κλάδος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει επίσης διάφορα μέτρα για να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός της ευρωπαϊκής αγοράς κυβερνοασφάλειας, εξετάζοντας την πιθανότητα δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού πλαισίου πιστοποίησης των προϊόντων ασφάλειας στον τομέα της πληροφορικής.