Νέες εφαρμογές για την ευρεία υιοθέτηση λύσεων cloud computing ανοικτού κώδικα θα εξετάσει το επόμενο διάστημα το SUCRE, ένα νέο ευρωπαϊκό έργο με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το cloud computing θεωρείται το κλειδί στην ενδυνάμωση κατανεμημένων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών.

 Το ίδιο ισχύει και για την ανάπτυξη μοντέλων και υπολογιστικών εφαρμογών ανοικτού κώδικα. Οι αλληλεπιδράσεις τους όμως δεν έχουν ακόμα διερευνηθεί και αξιοποιηθεί πλήρως και τo SUCRE έρχεται να προωθήσει και να υποστηρίξει τη διερεύνηση αυτή. Το SUCRE θα υποστηρίξει, επίσης, ένα διεθνή διάλογο για τα “καυτά” θέματα της φορητότητας και της διαλειτουργικότητας των δεδομένων, με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από την ΕΕ και την Ιαπωνία.

Τέλος, θα διερευνήσει και θα προτείνει τα μέσα για την ενίσχυση της υιοθέτησης λύσεων cloud computing ανοικτού κώδικα από τους βασικούς ενδιαφερόμενους. Για την υλοποίηση των ανωτέρω, το SUCRE θα εμπλέξει δύο κοινότητες χρηστών: τον δημόσιο τομέα και τη βιομηχανία που παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Το SUCRE θα δημιουργήσει έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό στήριξης, ο οποίος θα είναι στη διάθεση όλων των κοινοτικών έργων στους τομείς του cloud computing και ανοικτού κώδικα, και που αποτελείται από: Στοχευμένα εργαστήρια, Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, Φόρουμ Νέων Ερευνητών, Εκδόσεις (συγκριτική μελέτη, περιοδικό, φυλλάδια), Ευρύ φάσμα συμπληρωματικών δραστηριοτήτων προώθησης (ιστοσελίδα, βίντεο, συνεντεύξεις, και της κοινότητας οικοδομική δραστηριότητα).

Συμμετέχουν εταίροι από Ελλάδα, Πολωνία, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Ιαπωνία, ενώ επικεφαλής φορέας είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συντονιστής του έργου είναι ο καθηγητής Αλέξης Δελής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.