Οι ιδιοκτήτες των web sites έχουν το δικαίωμα να αποθηκεύουν τις διευθύνσεις IP των επισκεπτών τους ώστε να αποτρέψουν πιθανές επιθέσεις σε αυτά, όπως αποφάνθηκε την Τετάρτη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε μια ιστορική του απόφαση, απορρίπτοντας το αίτημα ενός Γερμανού ακτιβιστή, ο οποίος ζήτησε τη διακοπή αυτής της πρακτικής.

Ειδικότερα ο Patrick Breyer, μέλος του κόμματος των πειρατών, είχε αιτηθεί να απαγορευτεί στη γερμανική κυβέρνηση η καταχώρηση και αποθήκευση του ΙP, κατά τις επισκέψεις του σε κυβερνητικά sites, θέτοντας ως επιχείρημα το δικαίωμα των πολιτών για ανώνυμη πρόσβαση στο Internet. Η αποθήκευση των IPs αποτελεί πάγια τακτικών των web sites, ώστε να παρέχουν προσαρμοσμένες λειτουργίες, να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν την πρόσβαση σε περιεχόμενο ή να βάζουν στη μαύρη λίστα διευθύνσεις IP που εμπλέκονται σε επιθέσεις «denial of service». O γερμανικός νόμος απαγορεύει την αποθήκευση των στοιχείων επισκεπτών ενός site, εκτός αν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για σκοπούς χρέωσης. Ωστόσο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι η αποτροπή του κυβερνοεγκλήματος αποτελεί νόμιμο λόγο για την αποθήκευση τέτοιων δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεση των χρηστών.