Στις 21 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται στην Αθήνα στο Μέγαρο Μουσικής, ευρωπαϊκό συνέδριο με θέμα το crowdsourcing, από το Crowd Dialog Europe, την Εθνική Τράπεζα και την Crowdpolicy.

Στο συνέδριο Crowd Dialog Europe 2017 «The next next» -το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- θα συμμετέχουν εθνικοί εκπρόσωποι από 28 κράτη μέλη της ΕΕ από την επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα και την πολιτική, προκειμένου να συζητήσουν θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή του πλήθους στην επίλυση προβλημάτων (Crowdsourcing). Σκοπός του συνεδρίου είναι να γίνει συζήτηση για τη δυναμική του πλήθους καθώς και τους τρόπους με τους οποίους οι μεθοδολογίες του Crowdsourcing μετασχηματίζουν υφιστάμενες διαδικασίες και τεχνολογίες, με επιπτώσεις σε κράτη, επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Στο πλαίσιο του Crowddialog Europe 2017 θα διοργανωθεί στις 20/09 το European Commission Crowdfunding Workshop με θέμα «Crowdfunding Opportunities and Best Practices in the EU». Στο workshop θα συζητηθούν η κατάσταση του crowdfunding στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, οι ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσα από τις μεθοδολογίες του crowdfunding καθώς και οι καλές πρακτικές για τη μετάδοσή τους.