Οι δημόσιες μεταφορές, εφόσον λειτουργούν αποτελεσματικά, προσφέρουν πολλαπλά οφέλη για τον πληθυσμό των αστικών κέντρων. Το έργο HoPE στοχεύει στην καλύτερη αξιοποίησή τους.

Ίσως κάποιοι από εμάς χρησιμοποιούμε τις εφαρμογές TfA Trip Planner ή TfA Tourist Tour Planner. Αυτό που ίσως δε γνωρίζαμε είναι ότι και οι δύο εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου HoPE, στο οποίο συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ, το CTI Diophantus και ο ΟΑΣΑ.

Στόχος του έργου είναι να βελτιώσει την αξιοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς, δίνοντας τη δυνατότητα στο επιβατικό κοινό να τα εντάσσει συχνότερα στο πρόγραμμα μετακινήσεων του και στους οργανισμούς συγκοινωνιών να βελτιώνονται μέσω θετικής ανάδρασης.

Το έργο βασίζεται σε ανοικτή πλατφόρμα πληροφοριών, η οποία δέχεται δεδομένα από διαφορετικές πηγές για να προσφέρει υπηρεσίες ενημέρωσης, όπως την ώρα άφιξης ενός μέσου ή την επιλογή του βέλτιστου συνδυασμού μέσων για μια μετακίνηση.

Επιπλέον στόχος του έργου είναι η έκδοση ηλεκτρονικών εισιτηρίων, τα οποία πλέον είναι εφικτό να αξιοποιηθούν στα ΜΜΜ. Οι υπηρεσίες έξυπνης έκδοσης εισιτηρίου που αποτελούν τον πυρήνα του έργου θα υλοποιήσουν ασφαλείς διαδικασίες πληρωμής με την αξιοποίηση διαφορετικών τεχνολογιών (κωδικοί NFC, QR, κλπ.) για την υποστήριξη του συνόλου της διαδικασίας αγοράς και επικύρωσης του εισιτηρίου. Η πλατφόρμα θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε τρεις ευρωπαϊκές πόλεις (Αθήνα, Coventry και Bilbao) σε ένα ευρύ σύνολο τοπικών και περιφερειακών μέσων μεταφοράς (λεωφορεία, μετρό, τρένα, κοινή χρήση ποδηλάτου, αυτοκινήτου, κλπ).

Ο Διονύσης Κεχαγιάς, senior researcher, έχει αναλάβει τη διεύθυνση του έργου όσον αφορά τη συμμετοχή του ΕΚΕΤΑ. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, μας ενημέρωσε ότι το ΕΚΕΤΑ ανέλαβε την ανάπτυξη του cloud based υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις εφαρμογές για τις κινητές συσκευές. Τόνισε δε ότι στην ανάπτυξη του λογισμικού έχει αξιοποιηθεί εμπειρία και από άλλα παρόμοια έργα που έχει αναλάβει το ΕΚΕΤΑ, γεγονός που δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχειρηματική εξέλιξη του έργου.

Η επιχειρηματική αξιοποίηση της έρευνας που έγινε στο πλαίσιο του ΗoPE είναι μέσα στους στόχους του ΕΚΕΤΑ με πρώτο στόχο την υπογραφή σύμβασης με τον ΟΑΣΑ για την εξέλιξη και τη συντήρηση της εφαρμογών που λειτουργούν ήδη. Στη συνέχεια, το ίδιο πακέτο θα μπορούσε να προταθεί σε άλλα συγκοινωνιακά συστήματα εντός και εκτός Ελλάδας. Σύμφωνα με τον Διονύση Κεχαγιά, το πλεονέκτημα της εφαρμογής, σε σχέση με άλλες παρόμοιες εφαρμογές, που είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα, είναι η αξιοποίηση δεδομένων πραγματικού χρόνου και η δυνατότητα των επιβατών να δίνουν feedback, το οποίο άμεσα και κατόπιν moderation, ενημερώνει όλους τους χρήστες της εφαρμογής.

Στοιχεία Έργου
site: http://hope-eu-project.eu/
Τίτλος έργου: HoPE
Περιοχή: FP7 CIP-Pilot actions
Διάρκεια: 3 έτη (Ιούνιος 2014 – Ιούνιος 2017)
Προϋπολογισμός: 1,8 εκατομμύρια ευρώ
Ελληνική συμμετοχή: ΕΚΕΤΑ, CTI Diophantus, ΟΑΣΑ