Πιο έτοιμοι από ποτέ είναι οι οργανισμοί για την πρόληψη και απόκρουση μιας ψηφιακής επίθεσης, ωστόσο υπάρχει πολύς δρόμος να διανυθεί στο πεδίο της ανάκαμψης μετά από ένα κρούσμα ψηφιακής ασφάλειας.

Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα της ετήσιας έρευνας Global Information Security Survey της EY, η οποία διενεργήθηκε ανάμεσα σε 1.735 οργανισμούς παγκοσμίως. Σύμφωνα με την έρευνα, παραπάνω από το 50% των οργανισμών έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητες του οργανισμού να διαγνώσει και να αποκρούσει μια ψηφιακή επίθεση: είναι το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί από το 2013 και η ΕΥ το αποδίδει στην επένδυση σε cyber threat intelligence. Ωστόσο, το 86% των οργανισμών δηλώνει ότι το τμήμα cybersecurity δεν καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του οργανισμού.

Επίσης, το 42% των συμμετεχόντων στην έρευνα δεν διαθέτει κοινώς αποδεκτό πλάνο αντίδρασης σε μία σημαντική επίθεση, ενώ μόλις το 39% αυτών σκοπεύει να επενδύσει περισσότερα σε business continuity μέσα στον επόμενο χρόνο –μολονότι το 57% των οργανισμών αξιολογεί το business continuity και disaster recovery ως υψηλή προτεραιότητα. Η στρατηγική θεώρηση της ψηφιακής ασφάλειας και η ενίσχυση της ετοιμότητας των οργανισμών απέναντι στις νέου τύπου ψηφιακές επιθέσεις θα συζητηθούν εκτενώς στο 4ο Information Security Conference του netweek, στις 15-16 Φεβρουαρίου.