Νέα έκθεση της ΕΥ επισημαίνει πως ο διαρκώς αυξανόμενος όγκος και ρυθμός ανάπτυξης των δεδομένων που οι Οικονομικοί Διευθυντές καλούνται να διαχειριστούν, περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητά τους να παρέχουν έγκαιρη, ορθή και ουσιαστική πληροφόρηση, αφήνοντάς τους εκτεθειμένους απέναντι στη διοίκηση.

Όπως προκύπτει από την έκθεση, 66% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι το πρόβλημα αυτό επηρεάζει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των εταιρικών αναφορών (corporate reporting), ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 57% του 2015.  Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι Οικονομικοί Διευθυντές σε όλο τον κόσμο πασχίζουν να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αύξηση του όγκου και της ταχύτητας των δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους.

Πολλοί από αυτούς τονίζουν πως περιορίζονται από απαρχαιωμένα συστήματα τα οποία δεν επιτρέπουν στις ομάδες που ασχολούνται με το reporting να εξάγουν πληροφόρηση με μελλοντικό προσανατολισμό από ένα μεγάλο και ταχέως μεταβαλλόμενο όγκο δεδομένων. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των προσδοκιών των διοικητικών συμβουλίων για άρτια και μελλοντική πληροφόρηση και των δυνατοτήτων των Οικονομικών Διευθυντών να την παράσχουν σε αυτό το επίπεδο. Είναι προφανές ότι το χάσμα αυτό θα συνεχίσει να παραμένει αγεφύρωτο, έως ότου το corporate reporting προσαρμοστεί στην εξέλιξη της τεχνολογίας.