Μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης δημιουργούνται μέσω της δυνατότητας διεξαγωγής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μέσω κινητών τηλεφώνων, όπως καταγράφεται σε νέα έκθεση της ΕΥ με τίτλο «Decoding mobile financial services – Innovation and collaboration to drive growth».

Όπως αναφέρει η έκθεση, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μέσω κινητών τηλεφώνων μπορούν να βοηθήσουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εξυπηρετήσουν μία τεράστια αγορά, στην οποία διαφορετικά ενδεχομένως να μην είχαν πρόσβαση, λόγω του υψηλού κόστους των υποδομών που απαιτεί η φυσική παρουσία. Την ίδια στιγμή, λειτουργούν ως επιπρόσθετη πηγή εσόδων για τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, ενισχύοντας τις διασταυρούμενες πωλήσεις του κλάδου. Σύμφωνα με την έκθεση, οι πληρωμές μέσω κινητών τηλεφώνων είναι η κατηγορία που έχει καταγράψει το υψηλότερο ποσοστό χρήσης μέχρι σήμερα. Επιπλέον, έδαφος κερδίζει η χρηματοδότηση μικρών ποσών (microfinance) μέσω κινητών τηλεφώνων, καθώς, τόσο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όσο και οι μη χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, μπαίνουν στη μάχη της παροχής πιστωτικών υπηρεσιών μικρής κλίμακας, ανοίγοντας διαύλους επιχειρηματικότητας για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά, όπως μέσω της συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding). Οι υπηρεσίες αυτές τους επιτρέπουν να απευθυνθούν στη βάση της εισοδηματικής πυραμίδας, αυξάνοντας την πελατειακή τους βάση.