Μόλις 10 συγχωνεύσεις και εξαγοράς (Σ&Υ) πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, συνολικής αξίας 200 εκατ. δολαρίων, έναντι 20 συμφωνιών αξίας 1,6 δις δολαρίων το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καταγράφοντας μείωση κατά 50% και 87,5% αντίστοιχα, σύμφωνα με την τακτική έρευνα της ΕΥ, «M&A Barometer H1 2016: Central and Southeast Europe», η οποία καλύπτει 11 χώρες της περιοχής (Βουλγαρία, Ελλάδα, Κροατία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία και Τσεχία).

Τα αντίστοιχα μεγέθη για το σύνολο των ετών 2014 και 2015 ήταν 22 συμφωνίες αξίας 1,33 δις δολαρίων και 28 συμφωνίες αξίας 1,77 δις δολαρίων. Από τις συμφωνίες που ολοκληρώθηκαν στη χώρα μας, οι επτά ήταν ενδοσυνοριακές, οι δυο προήλθαν από επενδυτές του εξωτερικού, και, πιο συγκεκριμένα, από τις ΗΠΑ, ενώ πραγματοποιήθηκε μόνο μία εξερχόμενη συναλλαγή. Καμία από τις συμφωνίες αυτές δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των 10 μεγαλύτερων συμφωνιών που καταγράφηκαν στην περιοχή. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι οι πιο δραστήριοι κλάδοι στις Σ&Ε στη χώρα μας ήταν των τροφίμων και ποτών και του λιανικού και χονδρικού εμπορίου.