Σημαντικό πλεονέκτημα θα αποκτήσουν οι επιχειρήσεις ενημέρωσης και ψυχαγωγίας που θα αξιοποιήσουν το Internet of Things (IoT), όπως καταγράφεται στην τελευταία έκθεση της ΕΥ, με τίτλο “Internet of Things: Human-machine interactions that unlock possibilities”.

Γνωρίζοντας οι επιχειρήσεις του κλάδου τη συμπεριφορά και τις προτιμήσεις του καταναλωτή μέσα από τους αισθητήρες του IoT οικοσυστήματος, θα μπορέσουν να αξιοποιούν τα ψηφιακά δεδομένα, ώστε να παρέχουν εξατομικευμένες εμπειρίες ψυχαγωγίας. Ειδικότερα οι άνθρωποι του μάρκετινγκ θα έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν και να αναλύουν πληροφορίες σχετικές με τις συνήθειες και τις προτιμήσεις του καταναλωτή και για το εκάστοτε πλαίσιο στο οποίο θα καταναλώνεται η ενημέρωση ή η ψυχαγωγία.

Φυσικά, δεν πρέπει να παραληφθεί η εξέταση των σχετικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των εμποδίων του ρυθμιστικού πλαισίου, των νομικών και κανονιστικών θεμάτων, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, της έλλειψης προτύπων διασύνδεσης και της παρούσας περιορισμένης κλίμακας διάδοσης του ΙοΤ. Η κατάσταση που διαμορφώνεται στην αγορά ΙοΤ, αλλά και οι ουκ ολίγες ευκαιρίες που δημιουργούνται για τις ελληνικές επιχειρήσεις από την αξιοποίησή του, θα αναλυθούν διεξοδικότερα στο συνέδριο Internet of Things Conference 2016, το οποίο θα διεξαχθεί στις 19 Σεπτεμβρίου 2016, στο ξενοδοχείο Radisson Blu Hotel Athens.