Η Γερμανική SAP δημιουργεί μία εφαρμογή για smartphone που θα βοηθά τους πρόσφυγες που φθάνουν στη Γερμανία να «πλοηγηθούν» στη γραφειοκρατία της χώρας, αλλά και να διευκολύνουν τις αρχές στην καταγραφή των προσφύγων.

Η εφαρμογή θα είναι δωρεάν και η εταιρεία διαπραγματεύεται με αρχές της χώρας για το αν και πώς μπορούν να την χρησιμοποιήσουν. Η εφαρμογή, που δημιουργήθηκε ως «φιλανθρωπική κίνηση» από την εταιρεία και θα επιτρέπει στους πρόσφυγες να εισάγουν τα προσωπικά τους δεδομένα, τις λεπτομέρειες των συγγενών τους – αν έχουν – στη Γερμανία, την εκπαίδευσή τους και την εργασιακής τους εμπειρία. Οι γερμανικές αρχές θα έχουν πρόσβαση στα αρχεία αυτά, επιτρέποντάς τους να «παρακολουθούν» την πορεία των προσφύγων που βρίσκονται ακόμη στη χώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχές στο Μόναχο σταμάτησαν την καταγραφή των προσφύγων, καθώς σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο εισήλθαν περισσότεροι από 20.000.