Τη μετάβαση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας του πολιτισμού και της δημιουργίας στην ψηφιακή εποχή επιθυμεί η Ε.Ε., ενισχύοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των δύο τομέων με χορήγηση τραπεζικών δανείων άνω των 600 εκατ. ευρώ τα επόμενα 6 χρόνια.

Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) παρουσίασαν μια πρωτοβουλία εγγυήσεων ύψους 121 εκατ. για τη στήριξη ΜμΕ στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.