Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε τη μείωση των χονδρικών τιμών περιαγωγής που οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι πληρώνουν μεταξύ τους όταν οι πελάτες τους χρησιμοποιούν το internet ενώ βρίσκονται στο εξωτερικό, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής μέχρι το καλοκαίρι του 2017.

Η υπογραφή της συμφωνίας των κρατών-μελών της Ε.Ε. να καταργηθούν οι χρεώσεις περιαγωγή σκαλώνει στο γεγονός ότι οι χονδρικές τιμές δεν είναι αρκετά ανταγωνιστικές ώστε να επιτρέψουν στις εταιρείες να προσφέρουν στους πελάτες τους δωρεάν περιαγωγή χωρίς ζημίες για τον πάροχο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πάροχοι σε χώρες με μεγάλο όγκο εισερχόμενης κίνησης περιαγωγής θέλουν οι χονδρικές τιμές να παραμείνουν υψηλές ώστε να «ισορροπήσουν» τη  διαχείριση της επιπλέον τουριστικής χρήσης και να εξασφαλίσουν τις επενδύσεις τους σε δίκτυα. Από την άλλη, οι πάροχοι σε χώρες με φθηνές εγχώριες τιμές που οι πελάτες τους ταξιδεύουν πολύ ανησυχούν ότι η κατάργηση των λιανικών χρεώσεων περιαγωγής θα τους αναγκάσει να αυξήσουν τις χρεώσεις προς τους πελάτες τους.