Οι αντιμονοπωλιακές ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν από την Ιρλανδία να παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την φορολογική συμφωνία που έχει η Apple με τη χώρα, πριν αποφασίσει αν αυτή αποτελεί παράνομη κρατική ενίσχυση προς την εταιρεία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ερευνά την συμφωνία της Apple για πάνω από δύο χρόνια, ανακοίνωσε ότι οι Ιρλανδικές αρχές δεν έχουν ανταποκριθεί πλήρως στις προηγούμενες ερωτήσεις της και «απαιτήσεις» για περαιτέρω πληροφορίες. Το 2014, η επιτροπή ανταγωνισμού της Ε.Ε. κατηγόρησε την Ιρλανδία ότι παρέκλινε των διεθνών φορολογικών κανόνων επιτρέποντας στην Apple να προστατεύσει κέρδη ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.