Στη συνέχεια της εξέλιξης του επιτυχημένου προγράμματος εκσυγχρονισμού της ΕΜΥ για τη δημιουργία σύγχρονου Δικτύου Μετεωρολογικών Radar Πανελλαδικής κάλυψης, η Space Hellas αναλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό τεσσάρων Radar.

Σημειωτέον, ότι στα πλαίσια άλλου έργου, η Space Hellas έχει αναβαθμίσει ως προς τον δέκτη τα τέσσερα εν λόγω Radar, έχει εγκαταστήσει τρία νέα και έχει εντάξει το σύνολό τους σε ενιαίο δίκτυο με ενοποιημένο λογισμικό επεξεργασίας και οπτικοποίησης των μετεωρολογικών στοιχείων. Επίσης, η εταιρία συμμετέχει στην Κοινοπραξία για τον εκσυγχρονισμό της ΕΜΥ που ξεκίνησε ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Στην παρούσα φάση, η Space Hellas αναλαμβάνει την αναβάθμιση-ψηφιοποίηση και τεχνική υποστήριξη του πομπού καθώς και την ανακατασκευή των βάσεων των κεραιών (Pedestal) των τεσσάρων μετεωρολογικών radars της Ε.Μ.Υ., στις περιοχές της Ανδραβίδας, του Υμηττού, της Λάρισας και της Θεσσαλονίκης. Στόχος του  έργου αξίας περί τα 1,6 εκατ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Δεκέμβριο του 2009, είναι η ποιοτική αναβάθμιση του δικτύου των μετεωρολογικών ραντάρ για την κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου τμήματος της χώρας και την παραγωγή μετεωρολογικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Το αποτέλεσμα θα είναι η συλλογή μεγαλύτερου όγκου μετεωρολογικής πληροφορίας προς επεξεργασία, για την παραγωγή σε συνδυασμό με τα λοιπά συστήματα συλλογής μετεωρολογικής πληροφορίας της ΕΜΥ, αξιόπιστων τοπικών προγνώσεων.