Το e-shop.gr πέτυχε αύξηση του τζίρου κατά 56% σε σχέση με το 2007.

Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών του διαμορφώθηκε στα 112,4 εκατομμύρια ευρώ το 2008, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα όπου ανερχόταν στα 72 εκατομμύρια ευρώ. Αύξηση της τάξης του 74% σημείωσαν και τα κέρδη του e-shop.gr. Πιο αναλυτικά, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 4 εκατομμύρια ευρώ το 2008 από 2,3 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2007.

Τα καθαρά κέρδη ανέρχονται στο ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Το e-shop.gr, το οποίο διαθέτει πλέον 60 καταστήματα (e-shop points), υποδέχεται το 2009 με νέα ρεκόρ, ενώ οι ενδείξεις από τον πρώτο κιόλας μήνα της νέας χρονιάς – μεσούσης της οικονομικής κρίσης – δείχνουν ένα ρυθμό ανόδου της τάξης του 40%. Το ποσοστό αυτό επιτρέπει μία πρώτη πρόβλεψη για κύκλο εργασιών ο οποίος θα κινηθεί πάνω από τα 150 εκατομμύρια ευρώ το 2009.