Οι πωλήσεις του ομίλου Altec σε ενοποιημένο επίπεδο το 9μηνο του 2008 διαμορφώθηκαν στα 119,86 εκατ. ευρώ έναντι 150,41 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα, σαφώς επηρεασμένες από τις αρνητικές εξελίξεις της θυγατρικής του Altec Telecoms και της αίτησης πτώχευσής της, όπως παραδέχεται και η διοίκηση του ομίλου.

Η διοίκηση στο πλαίσιο της γενικότερης αναδιάρθρωσης του ομίλου, προχώρησε σε απομειώσεις μιας σειράς αξιών που βρίσκονται στο ενεργητικό της, ύψους 82,31 εκατ. ευρώ, κάτι που διευρύνει σημαντικά το τελικό αρνητικό αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ήταν αρνητικό και διαμορφώθηκε σε 94,83 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 20,75 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 125,20 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 6,72 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα τρίτων διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 109,89 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,66 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας ο κύκλος εργασιών της Altec το 9μηνο του 2008 ανήλθε σε 59,50 εκατ. ευρώ έναντι 84,16 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα EBIDTA διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 100 εκατ. ευρώ από κέρδη 16,56 εκατ. ευρώ και τα καθαρά μετά από φόρους αποτελέσματα ήταν αρνητικά και διαμορφώθηκαν σε 128,16 εκατ. ευρώ.