Έξι στις δέκα επιχειρήσεις εμφανίζουν επιδείνωση οικονομικών αποτελεσμάτων για το περασμένο έτος, όπως προκύπτει με βάση την ανάλυση 943 ισολογισμών ελληνικών εταιρειών που πραγματοποίησε η ICAP Group.

Συγκεκριμένα, ανέλυσε ισολογισμούς επιχειρήσεων που έχουν οικονομική χρήση την περίοδο 1/7/2010 – 30/6/2011. Ο κύκλος εργασιών τους εμφανίζεται και πάλι μειωμένος, η δε κερδοφορία τους ανετράπη και το τελικό αποτέλεσμα κατέστη ζημιογόνο. Παρατηρείται δε, μείωση πωλήσεων κατά 3,5% δίχως όμως παράλληλη μείωση του άμεσου κόστους, με συνέπεια τη μεγαλύτερη πτώση του μικτού κέρδους (-13%).

Οι δυσμενείς αυτές εξελίξεις σε συνδυασμό και με τα υψηλά λειτουργικά έξοδα (λ.χ. έξοδα διοίκησης και διάθεσης) οδήγησαν σε συρρίκνωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων (-71,6%). Υπογραμμίζεται πως το καθαρό αποτέλεσμα από κέρδη 44,2 εκατομμύρια ευρώ το 2010, ανήλθε σε ζημίες της τάξεως των 45,8 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2011! Τα κέρδη EBITDA επίσης υποχώρησαν περίπου κατά 13,2%.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το 45% των εταιρειών του δείγματος οπου ανέλυση η ICAP Group ήταν ζημιογόνες, ενώ επιδείνωση αποτελεσμάτων (κερδοφορίας) εμφάνισε το 62% των εταιρειών το 2011 σε σχέση με το 2010. Τέλος, από τους επί μέρους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών, ο τελευταίος υπέστη τις μεγαλύτερες απώλειες, ενώ η βιομηχανία αποτέλεσε το μοναδικό κλάδο που εμφάνισε σχετική βελτίωση των αποτελεσμάτων του, με κύριο χαρακτηριστικό την επάνοδο στην κερδοφορία, έστω και με οριακά μόνο κέρδη, σε αντίθεση με τις ζημίες που είχαν καταγραφεί το 2010.