Η αναδιοργάνωση δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με εξορθολογισμό της αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων οδήγησαν, σύμφωνα με την InfoQuest σε μια ζημιογόνο χρονιά το 2008.

Για τη χρονιά που πέρασε, οι πωλήσεις του Ομίλου παρουσίασαν μικρή αύξηση και διαμορφώθηκαν στα 459 εκατ. ευρώ από 444 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς. Το EBITDA διαμορφώθηκε στα 11,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 8,5 εκατ. ευρώ την περσινή χρονιά, ενώ μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, η εταιρεία παρουσίασε ζημιές 26,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7,3 εκατ. ευρώ την περσινή χρονιά. Με ανάλογο τρόπο διαμορφώνονται και τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας, οι πωλήσεις της οποίας διαμορφώθηκαν στα 260 εκατ. ευρώ και οι ζημιές στα 30,4 εκατ. ευρώ. Παρά την αύξηση των πωλήσεων από 85,9 σε 126,9 εκατ. ευρώ, ζημιές 13,4 εκατ. ευώ παρουσίασε και η Unisystems.