Η Gartner τοποθέτησε την SAS μεταξύ των ηγέτιδων εταιρειών στον τομέα του Business Intelligence και των analytics στο Μagic Quadrant για εφαρμογές data mining πελατών. Το χαρτοφυλάκιο της SAS περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό εφαρμογών data mining, μεταξύ των οποίων οι SAS Enterprise Miner, SAS Text Miner, SAS Model Manager, και SAS Scoring Accelerator for Teradata.